Klubnyheder

Ordinær generalforsamling 2021

11. august 2021, 12.09

Korsør/Tårnborg Håndboldklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes §7, tirsdag d. 17-08-2021, kl. 20:00 i cafeteriet i Storebæltshallen, Teilmanns Alle 12, 4220 Korsør.


Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

1) Valg af stemmetællere og dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Fremlæggelse af regnskab og kontingent til godkendelse.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Valg af bestyrelse.

a) Der vælges tre medlemmer for to år ad gangen i lige år.

b) Der vælges fire medlemmer for to år ad gangen i ulige år.

c) Der vælges én suppleant for et år ad gangen.

6) Valg af to interne revisorer.

7) Evt.


Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette kan gøres på mail: [email protected]


På bestyrelsens vegne,

Jakob Larsen

Formand, Korsør/Tårnborg Håndboldklub


Ordinær Generalforsamling i Nordjylland | Dansk El-Forbund