Klubnyheder

Ordinær generalforsamling 2022

25. maj 2022, 13.24

Brabrand IF - Fodbold


Korsør/Tårnborg Håndboldklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes §7, torsdag d. 09-06-2022, kl. 17:30 i cafeteriet i Storebæltshallen, Teilmanns Alle 12, 4220 Korsør.


Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

1) Valg af stemmetællere og dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Fremlæggelse af regnskab og kontingent til godkendelse.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Valg af bestyrelse.

a) Der vælges tre medlemmer for to år ad gangen i lige år.

b) Der vælges fire medlemmer for to år ad gangen i ulige år.

c) Der vælges én suppleant for et år ad gangen.

6) Valg af to interne revisorer.

7) Evt.


Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette kan gøres på mail: [email protected]


På bestyrelsens vegne,


Dennis Jørgensen

Formand, Korsør/Tårnborg Håndboldklub