Klubnyheder

Ordinær generalforsamling 2023

28. april 2023, 10.58

Generalforsamling – referater m.m. – GF-Vingen


Korsør/Tårnborg Håndboldklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2023, kl. 18:00 i cafeteriet i Storebæltshallen. 


Dagsordenen er beskrevet i vedtægterne og er følgende:


1) Valg af stemmetællere og dirigent.


2) Formandens beretning.


3) Fremlæggelse af regnskab og kontingent til godkendelse.


4) Behandling af indkomne forslag.


5) Valg af bestyrelse:

a) Der vælges 3 medlemmer for 2 år ad gangen i lige år.

b) Der vælges 4 medlemmer for 2 år ad gangen i ulige år.

c) Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.


6) Valg af 2 interne revisorer.


7) Evt.


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Forslag skal sendes på mail til: [email protected].


Mvh. Bestyrelsen

Korsør/Tårnborg Håndboldklub