Bestyrelsen
Formand
File
Jakob Larsen
60 16 03 24
Arbejdsopgaver

- Tovholder for U13 årgangen.

- Sponsoransvarlig.

- Kontakt til HRØ.

- Kontakt til "Vennerne".

- Bestilling af dommere.

- Materialeansvarlig.

- Deltager på Slagelse Kommunes årlige halfordelingsmøde.

Næstformand
File
Ann-Karina Gunst
26 71 50 09
Arbejdsopgaver

- Tovholder for U11 årgangen.

- Stævneansvarlig.

- Nøgleansvarlig.

- Deltager på Slagelse Kommunes årlige halfordelingsmøde.

- Med i planlægningen af fastelavn.

- Med i planlægningen af afslutningsfesten.

- Ansvarlig for "operation Korsør Magasinet".

Kasserer
File
Bent Søndervang
27 16 04 32
Arbejdsopgaver

- Tager sig af alt der vedrører sig klubbens økonomi.

- Ansvarlig for børneattester.

Bestyrelsesmedlem
File
Dennis Jørgensen
29 89 18 97
Arbejdsopgaver

- Tovholder for årgangene: Trille Trolle, U7 mix og U9 mix.

- Sponsorer.

- Webmaster (Hjemmeside/Holdsport.dk)

- Facebook.

- Deltager på netværksmøder med andre klubber i Slagelse Kommune.

- Deltager i Slagelse Kommunes årlige halfordelingsmøde.

- Træningstider.

- Deltager i planlægningen af fastelavn.

- Deltager i planlægningen af afslutningsfesten.

Bestyrelsesmedlem
File
Diana Andersen
52 50 27 74
Arbejdsopgaver

- Tovholder for klubbens U15- og U17 årgang.

- Ansvarlig for Håndoffice (HRØ bookingsystem).

- Stamkort + oprettelse af nye medlemmer i Håndoffice.

- Materialeansvarlig.

- Ansvarlig for "operation pizzaflyers".

Bestyrelsesmedlem
File
Mette Segato
60 46 43 19
Arbejdsopgaver

- Tovholder for seniorafdelingen.

- Ansvarlig for halbooking .

- HåndOffice, herunder kamp- og banetider.

- Deltager i Slagelse Kommunes årlige halfordelingsmøde.

- Deltager i planlægningen af fastelavn.

- Deltager i planlægningen af afslutningsfest.

Bestyrelsesmedlem
File
Lotte Christiansen
22 26 80 53
Arbejdsopgaver

- Sponsorer.

- Ansvarlig for kiosken.

- Ansvarlig for julekalenderne.

- Repræsenterer klubben til skolernes årlige OL/Multidag.

Suppleant
File
Jesper Rasmussen
60 39 66 94
Arbejdsopgaver

- Jesper deltager på bestyrelsesmøderne, og har en flyverfunktion.