Træningsafvikling
Træningsafvikling

Kære alle medlemmer, forældre og øvrige pårørende,

Med forsamlingsforbuddet på max. 10 personer, så er vi nødt til at lave en række justeringer for at kunne overholde dette. Nedenstående regler er gældende indtil andet meldes ud:


Forældre i hallen

 • Det er kun på Trille Trolle  hvor forældre må være i hallen – max. én voksen pr. barn.
 • For U7-spillere og ældre, må forældre IKKE være i hallen, men må afleveres ved indgangen til hallen. Husk at være opmærksom på ikke at stimle tæt sammen i den forbindelse.  Efterfølgende kan  der tages plads i cafeteriet på 1. sal, hvor områder vil være inddelt i zoner. Derfor ingen ophold på tribunerne under træning.


Ophold i hal

 • Træneren slutter træningen således, at hallen er forladt senest 5 min. før næste hold skal begynde træning.
 • Det næste hold må først gå ind i hallen, når forrige hold har forladt hallen – ikke før.


Rengøring, hygiejne og afstand

 • Man møder omklædt op hjemmefra, og tager bad derhjemme.
 • Alle fra og med 12 år og opefter skal bære mundbind, lige så snart man går ind i hallen. For spillere og trænere må mundbindet først aftages, når man påbegynder træningen. Når træningen er færdig, skal mundbind påføres igen med det samme.
 • Sprit hænder ved ankomst til hallen.
 • Ankom til træning max. 5-10 minutter før start og gå ikke ind i hallen før træneren giver lov (man går samlet ind).
 • Husk at holde afstand, inden du går ind i hallen.
 • Forlad hallen hurtigst muligt efter endt træning. Snak og hygge efter træning skal foregå udenfor hallen.
 • Sprit hænder, når du forlader hallen.


Ovenstående retningslinjer skal overholdes af alle, da det er en forudsætning for at vi kan gennemføre træning.

Hvis man er i tvivl, eller har spørgsmål, kan man rette henvendelse til: