Vejledning som "nær kontakt"

Nære kontakter til en smittet person i hjemmet


Hvis et barn eller en voksen bliver nær kontakt til en smittet person, som de bor sammen med, så anbefales de at følge de generelle anbefalinger for nære kontakter. Det vil sige, at de anbefales PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person. 

Hvis den nære kontakt ikke er vaccineret eller smittet inden for 12 måneder anbefales de også isolation, indtil de har fået negativt svar på den sidste PCR-test.


Nære kontakter til en smittet person i foreningen


Ved smittetilfælde (gælder både børn og voksne) er vedkommendes hold/gruppe som udgangspunkt nære kontakter.

Foreningen skal foretage yderligere en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede og andre mulige nære kontakter uden for holdet/gruppen. 


Man er nærkontakt til en smittet person udenfor holdet, hvis:

· Man har været tættere end 1 meter på den smittede i mere end 15 minutter.

· Man har haft fysisk kontakt (fx ved kram mv.) til den smittede person.

· Den smittede person er kommet til at hoste eller nyse på barnet.


Se mere her: https://www.sst.dk/da/corona/h...


Anbefalinger for børn, der er nære kontakter, men hverken færdigvaccinerede eller tidligere smittet indenfor de seneste 12 måneder:

· At blive testet hurtigst muligt (0-dags-test) med PCR- eller antigentest, samt PCR-test på 4. og 6. dagen for smitteeksponering efter sidste kontakt til den smittede person.

· En 0-dags-test kan vente til endt skole- eller dagtilbudsdag. Isolation ophæves efter første negative test-svar.


Anbefalinger for børn, der er nære kontakter, som enten er færdigvaccinerede eller tidligere smittet indenfor de seneste 12 måneder:

· Børn på 12 år og derover, der er færdigvaccineret samt børn, der er tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder, behøver ikke at tage en 0-dags-test, men skal PCR-testes på 4. og 6. dagen. 

Isolation er ikke nødvendig frem til negativ testsvar.

· Hvis nære kontakter, som hverken er færdigvaccinerede eller tidligere smittet, ikke lader sig teste, opfordres de til at blive hjemme i isolation i 7 dage efter smitteeksponering.

· Foreningen kan ikke afvise børn, der møder frem og ikke følger opfordringerne om test – Kun ved symptomer.


Se mere her: https://www.sst.dk/da/corona/H...